Nieuwsbrief van De Spreng

Wist u dat…………………

– De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering tijdens de laatste vergadering heeft besloten dat De Spreng kan worden overgenomen door het bestuur van De Spreng?

– De Spreng sinds 1 januari jongstleden de ANBI-status heeft gekregen? Dit betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.

– Het bestuur verwacht dat het begin september, naast exploiteur, ook eigenaar van het Sprenggebouw met ondergrond zal zijn?

– We kunnen terugkijken op een drukke en gezellige braderie? (Zie foto’s onderaan deze pagina!)

– We intussen elke kans aangrijpen om met kleine ingrepen het energiegebruik terug te dringen?

– We daardoor de komende tien jaar veel werk in het vooruitzicht hebben?

– Dat onder andere het verduurzamen van het dak van de achterliggende Sprengzaal en de keuken, inclusief het plaatsen van voldoende zonnepanelen op ons to do-lijstje staat?

– Er uitgewerkte plannen zijn om de toren te restaureren en alle leien te vervangen?

– De fundering van de kerkzaal voor het intensieve gebruik dient te worden versterkt?

– Alle hoge glas-in-loodramen dienen te worden voorzien van HR++ voorzetramen in slanke aluminium puien?

– Al deze werkzaamheden heel veel geld gaan kosten en dat we daarom op zoek zijn naar subsidies, fondsen, bedrijven en personen die ons willen sponsoren?

– Je voor een klein bedrag ‘Vriend Van De Spreng‘ kan worden?

– Wij al tien jaar donateurs hebben?
– Hun gift bijdraagt aan de instandhouding van ons prachtige gebouw?

– We werken met een enthousiast team van vrijwilligers, met een aantal parttime werknemers en een bestuur van vijf personen?

– We elk aanbod voor uitbreiding van vrijwilligers enorm toejuichen?

– We dan ook graag in contact komen met personen die zich willen inzetten voor De Spreng. Dit kan juist op het gebied waar jouw talenten liggen.

– Informatie hierover te lezen is op onze website en ook verkrijgbaar is bij onze voorzitter Maartje de Koning via 06 43502438?

– Er vanaf september vrijwel elke maandag om 17.00 uur betaalbare driegangen maaltijden bij ons worden verzorgd door vrijwilligers?

– Er vanaf september ook elke maand op een vrijdagavond een mooie film wordt vertoond en dat dit een leuke gelegenheid is om samen met vrienden in ons dorp uit te gaan en lekker bij te praten?

– Wij in oktober op een aantal donderdagmiddagen weer een kunstcursus organiseren?

– Wij momenteel onderzoeken voor welke cursussen nog meer belangstelling is en daar graag jouw reactie over horen?

– Je dit kunt aangeven via ons mailadres?              

– De meest recente informatie meestal te vinden is op onze website?

Het bestuur:                                            

Maartje de Koning, voorzitter

Gery Windhorst, penningmeester

Ticha van der Hoorn, secretaris

Willy van Ingen Schenau, bestuurslid

Jan Oerlemans, bestuurslid     

info@desprengoudewetering.nl, www.desprengoudewetering.nl

BRUISEND  💚 AAN DE WETERING