Verslag van 26 augustus 2022

Speech en link naar interview

Op vrijdag 26 augustus 2022 was er een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overdracht van Multifunctioneel Centrum ‘De Spreng’, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering.

Er was een fijne opkomst van gemeenteleden van de protestantse gemeente van Oude Wetering, vrijwilligers van De Spreng, buurtbewoners, leden van verenigingen die regelmatig gebruik maken van De Spreng en andere belangstellenden.

Voorzitter van Stichting De Spreng Maartje de Koning hield een toespraak waarvan u hier de inhoud vindt:

SPEECH VAN MAARTJE DE KONING – VOORZITTER STICHTING DE SPRENG

TER GELEGENHEID VAN HET VIEREN VAN DE OVERNAME VAN HET GEBOUW DE SPRENG OP 26.08.2022

Regelmatig heb ik hier al gestaan om een praatje te houden, maar vandaag voelt anders dan anders.

Het was zeker niet onze wens, maar vandaag sta ik hier als voorzitter van Stichting De Spreng, die eigenaar is geworden van dit mooie gebouw. De plek is hetzelfde, de lessenaar is hetzelfde, het gebouw ziet er hetzelfde uit, maar toch voelt het vandaag heel bijzonder, eigenlijk kan ik namens mijn collega-bestuursleden zeggen: HET VOELT GOED.

Het is voor de kerkenraad en voor ons een heel proces geweest.

We schrokken behoorlijk toen bleek dat de Protestantse Gemeente liet weten dat 2 kerkgebouwen aanhouden niet langer mogelijk was en dat ze wegens het steeds kleiner wordend aantal kerkbezoekers moesten kiezen voor het aanhouden van De Schakelkerk.

Op dat moment was onze Stichting juist mooi op weg om een begrip te worden in Kaag en Braassem. Wij wilden en willen dit werk hier graag voortzetten.

Gelukkig hoorden we In februari 2020 van de kerkenraad dat we de mogelijkheid kregen om te onderzoeken of het overnemen van het gebouw haalbaar zou zijn.

Dat dit mogelijk werd is zeker te danken aan het feit dat de kerkenraad onze lopende leningen zou kwijtschelden en dat de huidige reservering voor groot onderhoud wordt meegegeven aan de Stichting. Dat was ook nodig, want er is veel te restaureren.

Op deze basis konden we In september 2020 aan de slag met het onderzoek. Inmiddels was er Corona en onze omgeving werd behoorlijk sceptisch over de haalbaarheid. Wij besloten op basis van de vraag van de hypotheekverstrekker, het Nationaal Restauratie Fonds, uit te gaan van voorgaande jaren en van de prognoses van de verwachte stijging van de omzet, zonder rekening te houden met Corona.

Na dit onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat op basis van de jaarlijkse reserveringen van onze zalen en de geplande nieuwe activiteiten de noodzakelijke, door de kerkenraad, in samenwerking met de architect berekende restauratie van circa 1 miljoen ex btw, mogelijk moet zijn.  

Deze uitkomst moest in detail worden uitgewerkt, taxatie van het gebouw was nodig en financieringsoffertes moesten worden aangevraagd. Dit alles kostte veel tijd maar gelukkig kregen zowel de kerkenraad en de professionals van de provinciale kerk voldoende vertrouwen in onze prognose, dat zij begin juli hun fiat konden geven aan onze plannen.

Onze dank gaat vooral uit naar John Kret en Wilfred Batenburg die samen met ons elk detail van de 10 jaarprognose hebben uitgeplozen en nagerekend en waar nodig hebben wij hun adviezen voor aanpassingen verwerkt. Het resultaat van dit alles is het verkrijgen van de benodigde starthypotheek van het Nationaal Restauratie Fonds en de goedkeuring van het CCBB (provinciaal kerkbestuur).

Het is niet zo dat wij ons doel hebben bereikt, want overname was voor ons geen doel. Ons doel staat in onze statuten en bestaat uit 2 punten:

  1. Dorpshuisfunctie: Het bevorderen van de sociale cohesie tussen en het welzijn van de bewoners van de gemeente Kaag en Braassem in het algemeen en van de bewoners van de kern Oude Wetering in het bijzonder.
  2. Het instandhouden en beheren van De Spreng, zodat dit door de gemeente als karakteristiek pand/object aangewezen gebouw bewaard blijft voor de gemeenschap.

Om dit te realiseren wordt het hard werken, maar wij durven dit aan op basis van vertrouwen en van het enthousiasme en de gewaardeerde medewerking van onze vrijwilligers en personeel. Wij willen hun inzet graag noemen en hen vooral ook bedanken voor hun tomeloze enthousiasme en creativiteit.

Vrijwilligers hebben we nooit genoeg, dus een uitnodiging aan iedereen, die denkt een steentje te kunnen bijdragen, om met een van ons het gesprek aan te gaan over je wensen. Wij weten uit ervaring dat mensen het best tot hun recht komen als ze plezier kunnen ervaren bij hun bezigheden.

Voor anderen is helpen wellicht geen optie, maar zij kunnen wel Vriend of Donateur worden van De Spreng. Wij zijn overal heel blij mee en een kleine of grotere bijdrage voor De Spreng in de pot achter in de zaal, vinden we geweldig.

Ik weet dat er ook mensen zijn die denken: eerst zien en dan geloven. Wij gaan er vanaf het begin van uit, dat juist vertrouwen de basis is voor succes! Afgelopen week hoorden wij in De Schakel een uitspraak van de voorganger: Zonder vertrouwen kun je niet bouwen! 

EN ZO IS HET MAAR NET!

GRAAG WILLEN WIJ NU MET ELKAAR HET GLAS HEFFEN OP DE TOEKOMST

Op zaterdag 27 augustus 2022 werd voorzitter Maartje de Koning geïnterviewd voor Studio Kaag en Braassem, de plaatselijke radiozender. U kunt dit terugluisteren door op onderstaande link te klikken en achter 27 augustus te klikken op 12.00. Het interview is na 30 minuten te beluisteren en doorklikken is mogelijk.

https://gemist.studiokaagenbraassem.nl/uitzendinggemist/program.php?programid=10102